Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Tlak

Co je to snímač tlaku?

Snímač tlaku převádí tlak na analogový elektrický signál. Ačkoliv existují různé typy snímačů tlaku, jeden z nejvíce rozšířených je tenzometrický snímač. Převod tlaku na elektrický signál je proveden pomocí fyzikální deformace tenzometrů nalepených na membráně snímače tlaku a zapojených do Wheatstoneova můstku. Tlak přivedený na snímač způsobí průhyb membrány, který vyvolá pnutí na tenzometrech. Toto pnutí způsobí změnu elektrického odporu úměrnou tlaku.

ODM

ODM

oddělovací membrány pro snímače tlaku a manometry

VLASTNOSTI
  • pro oddělení snímače od média
  • pro snímače tlaku SenzoMitter, SenzoHART
  • pro snímače diferenčního tlaku SenzoDELTA
  • pro manometry MS-CZ
  • teploty až 315°C, tlaky až 10MPa
PŘÍKLADY V PRAXI Oddělovací membrána kompakt s manometrem.Oddělovací membrána kompakt s manometrem. Oddělovací membrána clamp se snímačem tlaku.Oddělovací membrána clamp se snímačem tlaku. Oddělovací membrána pro měření výšky hladiny.Oddělovací membrána pro měření výšky hladiny.