Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Tlak

Co je to snímač tlaku?

Snímač tlaku převádí tlak na analogový elektrický signál. Ačkoliv existují různé typy snímačů tlaku, jeden z nejvíce rozšířených je tenzometrický snímač. Převod tlaku na elektrický signál je proveden pomocí fyzikální deformace tenzometrů nalepených na membráně snímače tlaku a zapojených do Wheatstoneova můstku. Tlak přivedený na snímač způsobí průhyb membrány, který vyvolá pnutí na tenzometrech. Toto pnutí způsobí změnu elektrického odporu úměrnou tlaku.

SenzoMitter AS

SenzoMitter AS

standardní snímač tlaku

  • snímání tlaku v rozvodech
  • rozsahy 1; 2,5; 6; 10; 16; 25bar
  • výstupní signál 4 až 20mA /2-vodič nebo 0 až 10V/ 3-vodič
  • připojení M20x1,5 nebo G1/2"
  • možnost srovnání "nuly" pomocí potenciometru
  • přesnost…